Czym jest skuteczność?

Stephen R. Covey wierzył w to, że człowiek pragnie osiągnąć coś więcej, niż bycie tylko efektywnym. Skuteczność, uczciwość, odpowiedzialność, proaktywność to cechy siły woli i siły charakteru wielkich liderów. Często zatrzymujemy się na byciu efektywnym, a nie na byciu skutecznym. We FranklinCovey dążymy do czegoś więcej niż bycie dobrym, dążymy do wyjątkowej skuteczności.

Zaproszenie

Siła Nawyków

Inspirujące lekcje doskonalenia osobistego w oparciu o bestseller 7 nawyków skutecznego działania.

Mądre Zaufanie

Zaufać oznacza podjąć ryzyko. Nie okazanie zaufania to również podjęcie ryzyka. Celem mądrego zaufania jest mądre zarządzanie ryzykiem.

Zaproszenie
Zaproszenie

Szybkość Zaufania

Zaufanie ma silny wymiar ekonomiczny. Ma zawsze wpływ na dwa elementy – szybkość działania oraz koszt. Gdy spadnie zaufanie, maleje szybkość działania, a koszty wzrastają. Kiedy rośnie zaufanie, maleją koszty i rośnie prędkość.

Metoda 4DX

4DX to nie teoria. To sprawdzony zestaw praktyk, które zostały przetestowane i dopracowane przy współpracy z setkami organizacji i tysiącami zespołów przez ostatnich kilka lat.

Zaproszenie
Zaproszenie

Metoda HCS

O sprzedaży B2B oraz programie rozwoju przedsiębiorstwa, wykorzystywany przez wiele najlepszych firm na całym świecie, by rozwijać biznes i zwiększać zyski, jednocześnie pomagając klientem odnieść sukces.

Naszym nadrzędnym celem jest pomaganie ludziom i organizacjom w dokonywaniu zmian transformacyjnych poprzez badania, oferowaną treść, narzędzia, metodykę, szkolenia oraz koncepcję przywództwa – wszystko w oparciu o niezmienne zasady i wypróbowane praktyki.

Opracowane i sprawdzone przez nas programy pomagają w zmianie postaw i nabywaniu nowych umiejętności oraz zachęcają do korzystania z narzędzi wspierających skuteczność. Jesteśmy odporni na przelotne trendy, natomiast ufamy ponadczasowym zasadom, naturalnym prawom leżącym u podstaw skuteczności jednostek i organizacji. Opracowywanie nowych programów to proces, na który składają się wieloletnie badania, setki testów zawartości szkoleń oraz wdrożenia oparte na sprawdzonej metodologii. Rezultaty takiego podejścia są opisane i wydane w postaci książek, które stają się bestsellerami wspierającymi osiąganie sukcesów przez ich czytelników.

Prezentowane przez nas treści silnie angażują odbiorców, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia trwałości zmian. Jednak tym, co nas wyróżnia, jest poczucie odpowiedzialności za osiągnięcia naszych klientów w zakresie wymiernych zmian.

Zaproszenie

Swym rosnącym zasięgiem obejmuje obecnie ponad 150 krajów. Jesteśmy światowym liderem w siedmiu kluczowych obszarach: przywództwo, dyscyplina realizacji, produktywność, zaufanie, efektywność sprzedaży, lojalność klienta i edukacja. Ponad 1 mln osób bierze udział w naszych programach rozwojowych każdego roku, a ponad 100 mln klientów korzysta z naszych produktów. W Polsce jesteśmy obecni od ponad 11 lat, nasze biuro jest centralą na 10 krajów Środkowej i Wschodniej Europy.

Kontakt

Zaproszenie

+48 22 824 11 30

marketing@franklincovey.pl

Zaproszenie

ul. Włodarzewska 33,
02-384 Warszawa

Facebook

LinkedIn

Youtube